fbpx

LIMONCELLO Z

LIMONCELLO Z

Galeria

Rodowód

LEVISTO Z LEANDRO LANDGRAF I
IDURA
HIRTIN CAROLUS I
WAAGE I
CASCADE CONCETTO CALETTO I
SIF
CALUPPE CAVALIER (MISTER)
LOLA II
LIMONCELLO Z
DATA URODZENIA: 13.05.2018

MATKA

RODZEŃSTWO: